ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Co-
Organised

Co-Organized by

Click on logo to visit the website

Πατήστε στο λογότυπο για να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα

Click on logo to visit the website

Πατήστε στο λογότυπο για να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
ONLINE CONFERENCE

The German Federal Elections,
A Signpost for Germany, the EU
and Greece

Οι Γερμανικές Ομοσπονδιακές Εκλογές:
Ένας σηματοδότης για τη Γερμανία, την ΕΕ και την Ελλάδα

REGISTER HERE

Registration / Εγγραφή

DOWNLOAD THE INFORMATIVE NOTE.

Κατεβάστε το πληροφοριακό υλικό. 

Watch in english

Παρακολουθήστε στα ελληνικά

SUBSCIBE TO OUR NEWSLETTER.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Email : info@gr.boell.org

Address : 3 Aristotelous Str., 54624, Thessaloniki

Phone : (+30) 2310 282829