Διοργάνωση συνεδρίων και εκδηλώσεων

Διοργάνωση συνεδρίων, εταιρικών εκδηλώσεων, forum, εκθέσεων, ιατρικών συνεδρίων καθώς και συνεντεύξεις τύπου με επικοινωνιακή υποστήριξη και διάχυση στα M.M.E. και στα social media.

 

Διοργάνωση συνεδρίων και εκδηλώσεων

Διοργάνωση συνεδρίων, εταιρικών εκδηλώσεων, forum, εκθέσεων, ιατρικών συνεδρίων καθώς και συνεντεύξεις τύπου με επικοινωνιακή υποστήριξη και διάχυση στα M.M.E. και στα social media.

 

Διοργάνωση συνεδρίων και εκδηλώσεων

Διοργάνωση συνεδρίων, εταιρικών εκδηλώσεων, forum, εκθέσεων, ιατρικών συνεδρίων καθώς και συνεντεύξεις τύπου με επικοινωνιακή υποστήριξη και διάχυση στα M.M.E. και στα social media.